วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อ โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่เคยได้รับรางวัล

 โครงงานเด็กไทย ระดับ ม.ปลาย ที่ไปคว้ารางวัลระดับโลกมาก
การผลิตไบโอพลาสติคจากเกล็ดปลา

ประถม

โครงงาน รถจักรยานตัดหญ้าแบบประหยัดพลังงาน
โครงงาน สารไล่แมลงวันจาก ก้านสะเดา
โครงงาน ศึกษาปัจจัยในการทำรังของนกกระจาบ
โครงงานไฟฉายมือหมุน
โครงงานเตาหุงต้มอาหารและตู้อบแห้งพลังงานความร้อนจากขยะ
โครงงาน บอกลาเชื้อรา จากพืชชายเลน
โครงงานเกมเศรษฐีวิทยาศาสตร์
โครงงานบอนสี : ราชินีแห่งใบไม้
โครงงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกใหม่ของไส้เดือนดิน
โครงงาน น้ำจุลินทรีย์มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาดุก
โครงงานมหัศจรรย์สีสันธรรมชาติ จากโรงเรียนบ้านโนนก่อ
โครงงาน เครื่องนับจำนวนชิพ
โครงงาน การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ
โครงงาน พลังงานถ่านจากเศษวัสดุ
โครงงานยอดพริกกำจัดมด


ม.ต้น

โครงงาน  ผลิตภัณฑ์กั้นแสงช่วยลดอุณหภูมิจากบรรจุภัณฑ์ขนมอบกรอบเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
โครงงาน  น้ำหยดเพื่อการเกษตร
โครงงาน  สีย้อมจากใบเทียน
โครงงาน  กระดาษหญ้าลูซี่
โครงงาน   การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสุกร
โครงงาน  ทรายขมิ้นอ้อย : ประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
โครงงาน  กำจัดหอยเชอรี่ด้วยฝักคูณ
โครงงาน  ผงกล้วยดิบชะลอข้าวบูด
โครงงาน   กระถางต้นไม้แก้มลิง
โครงงาน  เครื่องหีบน้ำมันแรงกรวย
โครงงาน  เศษอาหารหมักอัดแท่งเพื่อเลี้ยงสัตว์
โครงงาน  อิฐบล็อกจากวัสดุธรรมชาติ
โครงงาน สีน้ำวาดภาพจากวัสดุท้องถิ่น
โครงงาน ฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยผักตบชวา
โครงงาน โลกสวยด้วยกระถางรีไซเคิล
โครงงาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปจากเยื่อผสมของพืชตระกูลปาล์มบางชนิดกับหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วสําหรับกันกระแทกผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
โครงงาน  สกัดสีจากพืช
โครงงาน  พลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตร
โครงงาน  การศึกษาความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของถ่านที่ได้จากกะลามะพร้าว
โครงงาน รังไข่มดแดงเทียม
โครงงาน น้ำหมักมันสําปะหลังกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
โครงงาน การแปลงเพศปลากัด  (Betta splendens . Regan) โดยใช้กวาวเครือแดง (Butea supetba . Roxb)
โครงงาน การเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศด้วยการเสียบยอด
โครงงาน เครื่องพ้นไฟฟ้า
โครงงาน การทําดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด
โครงงาน เตาย่างไก่ไร้ควันลดสภาวะโลกร้อน
โครงงาน ตุ๊กตามหัศจรรย์

ม.ปลาย

โครงงาน  ภูมิประเทศในยุคดึกดำบรรพ์ของท้องถิ่นอำเภอตาคลีโดยอาศัยซากดึกดำบรรพ์และการลำดับชั้นหินเป็นตัวชี้วัด
โครงงาน  การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกระเพราแดงที่มีผลต่อการล่อแมลงวันทอง
โครงงาน  ศึกษารูปแบบการหมุนและการเกิดเสียงของลูกข่างโว้
โครงงาน  อุปกรณ์จำลองพายุหมุน
โครงงาน  รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยดินปั้นฟางข้าว
โครงงาน  ถุงเพาะยุคใหม่...ใส่ใจโลกร้อน
โครงงาน  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของดอกพุตตาน
โครงงาน  เครื่องดักแมลงสาบ
โครงงาน  การผลิตถ่านใบอ้อยลดโลกร้อน
โครงงาน  ศึกษาสารที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตเจนในต้นรากสามสิบที่มีผลต่อไก่แจ้ตัวผู้
โครงงาน   ลานจอด ปลอดภัย
โครงงาน  กล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แนวใหม่
โครงงาน  เครื่องสลัด “ดาว” พบพระ
โครงงาน  ชุดการทดลองเครื่องชาร์จถ่านพลังงานลม
โครงงาน  ถ่านอัดแท่งจากเหง้ามันสำปะหลัง
โครงงาน  การเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตหลังการงอกของพืชด้วยแท่งเพาะเมล็ดสำเร็จรูปจากเปลือกกล้วย
โครงงาน  ตู้แลกซื้อขยะขวดน้ำชนิดขุ่น รักษาสิ่งแวดล้อม
โครงงาน  เครื่องรถจ๋า  แอลกอฮอล์ลาก่อน
โครงงาน  กี่ทอผ้ายุคใหม่ เสริมรายได้ผู้พิการขา
โครงงาน   จักรยานแยกเมล็ดถั่วเหลืองได้พลังงาน
โครงงาน  การผลิตกรดแลคติกจากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมการเกษตร
โครงงาน  ชะแว็บเหรียญ ชะแว็บคูปอง
โครงงาน  เครื่องวัดความหนาของสี
โครงงาน  กาวดักแมลงวันจากยางในรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว
โครงงาน  การหาพื้นที่ใบการเวก
โครงงาน  ศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ำมันด้วยวัสดุจากธรรมชาติ
โครงงาน  การบำบัดน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนสารตะกั่วด้วยถ่านจากเปลือกและใบมังคุด
โครงงาน  การเปรียบเทียบการป้องกันการวางไข่ของแมลงวันบนปลาเค็มโดยใช้น้ำมันชนิดต่าง ๆ
โครงงาน  ศึกษาผลของระดับความถี่เสียงเชิงกลที่มีผลต่อขนาดความกว้างสูงสุดของไซเลมในต้นถั่วฝักยาว
โครงงาน  การเกาะติดของหญ้าสอนกระจับ
โครงงาน  การสำรวจแมลงผสมเกสรของดอกกระดุมทองเลื้อย
โครงงาน  เครื่องดูดอากาศและเครื่องซีลถุงจากวัสดุเหลือใช้
โครงงาน  เครื่องตบบอล
โครงงาน  เครื่องเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติจากแรงโน้มถ่วง
โครงงาน  จักรยานไฟฟ้าลดภาวะโลกร้อน
โครงงาน  การศึกษาผลที่ทำให้คางคกอพยพก่อนเกิดแผ่นดินไหว
โครงงาน  แบบจำลองการเคลื่อนที่ของเมล็ดโมกในแนวดิ่งเมื่อไม่มีกระแสลม
โครงงาน  ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดที่มีต่อการล่อและลดจำนวนไข่ของแมลงวันทอง
โครงงาน  เรื่องผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดที่มีต่อการติดผลและป้องกันแมลงศัตรูสบู่ดำ
โครงงาน  ตู้อบกู้โลก
โครงงาน  เครื่องผลิตก๊าซหุงต้มจากกากถั่วทําน้ำาเต้าหู
โครงงาน  การประยุกต์ลายผ้าทอด้วยโปรแกรม GSP
โครงงาน  หินอ่อนจากเศษกล่องโฟมใส่อาหาร
โครงงาน  เครื่องบําบัดน้ำาทิ้งที่มีการปนเปื้อนของสารตะกั่วด้วยวัสดุดูดซับจากเปลือกหอยเชอรี
โครงงาน  ผลของการเคลือบผิวด้วยสารสกัด Polysaccharide gel จากเปลือกทุเรียนร่วมกับไคโตซานจากเปลือกกุ้งเพื่อเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
โครงงาน  การศึกษาผลกระทบของแสงอัลตราไวโอเลตที่มีตอการงอกของเมล็ดพืช
โครงงาน  ร่มพิชัย กันภัยแสงแดด
โครงงาน  ศึกษาการยับยั้งเชื้อรา Pyricularia grisea ที่ก่อให้เกิดโรคใบไหม้ในข้าวด้วยไคโตซานจากเปลือกปูนาร่วมกับกรดอินทรีย
โครงงาน  การเพาะชําโหระพาโดยใช้สารเร่งรากจากยอดพืช
โครงงาน  เครื่องกลดูดแมลง
โครงงาน  เครื่องปอกเปลือกผลไม้อเนกประสงค์
โครงงาน  จักรยานเก็บใบสน
โครงงาน  เครื่องขุดหลุมพร้อมวางกล้า
โครงงาน  อิฐมวลเบาประหยัดพลังงาน
โครงงาน รถสํารวจทางลับ
โครงงาน  เครื่องบินสํารวจทรัพยากรธรรมชาต
โครงงาน  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงและความเร็วลมจากงอบพัดลมพลังงานแสงอาทิตย์
โครงงาน ชนิดของหายทากบก ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีต่อการดํารงชีวิตของหอยทากบก
โครงงาน  วงจรชีวิต พฤติกรรมและคุณสมบัติของเมือกหอยทากบกบางชนิด ณ วนอุทยานถ้ำเพชร ถ้ำทองอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค
โครงงาน หวดนึ่งข้าวเหนียวประหยัดพลังงาน

Link : http://www.kru-ff.com/โครงงาน/รายชื่อ-โครงงานวิทยาศาสตร์-ที่เคยได้รับรางวัล.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น